Hết thời lương ba cọc ba đồng, nhiều sinh viên ra trường thu nhập 10 – 20 triệu

Nhiều người luôn lầm tưởng sinh viên mới ra trường lương thấp, trên thực tế sinh viên đạt kỹ năng, kiến thức tốt khi ra trường có mức lương đáng mơ ước. Sau gần 2 năm ra trường, hiện mức …