HCM – FPT Polytechnic tôn vinh sinh viên xuất sắc Học kỳ Fall 2014

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã “đột kích” tận lớp, tuyên dương và trao thưởng bất ngờ cho các sinh viên xuất sắc học kỳ Fall 2014.