Bộ Giáo dục và Đào tạo không ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT mới

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Do vậy, năm nay Bộ Giáo dục và đào tạo không ban hành quy chế thi mới. Chiều 4-3, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, …