FPT Polytechnic Cần Thơ tham gia Triển lãm Công nghệ thông minh tại Việt Nam (OCTF 2023)

Vừa qua, đại diện trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Cần Thơ đã vinh dự nhận lời mời tham gia trải nghiệm Triển lãm Công nghệ thông minh tại Việt Nam (OCTF 2023). Đây là cơ hội tốt để …