Trường cao đẳng: Người ta nghĩ & sự thật là…

Nhiều người có cái nhìn định kiến, phiến diện về học cao đẳng mà không biết rằng các trường cao đẳng đã thay đổi, đạt chất lượng vượt trội. “Học kém, trượt đại học” mới học cao đẳng Nhắc tới …