Cao đẳng FPT: Khác biệt trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Hơn 10 năm phát triển, Cao đẳng FPT Polytechnic đã khẳng định vị trí của mình trong hệ thống đào tạo giáo dục nghề nghiệp, mở ra cánh cửa việc làm cho hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam. Để …