Nhìn lại những hoạt động hướng về miền Trung của FPoly Đà Nẵng

Trước những ảnh hưởng của thiên tai bão lũ đến người dân miền Trung, Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động gây quỹ mang tên “Hướng về miền Trung” để san sẻ bớt một phần khó …