Văn hóa Nhật Bản độc đáo qua cách nhìn của sinh viên FPT Polytechnic TP HCM

Với sự ngưỡng mộ đối với Nhật Bản, trong môn Nghệ thuật chữ, Nguyễn Huỳnh Thanh Vũ – sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM đã tạo ra ba sản phẩm độc đáo để giới thiệu …