Hướng dẫn cách thay đổi và quản lý Velocity trong Unity

Với công cụ lập trình Game Unity, Velocity (vận tốc) là một thuộc tính của các đối tượng di động và đại diện cho vector vận tốc của đối tượng đó. Vector vận tốc là một vector chỉ hướng và …