6/12/2023 – Hà Nội – Workshop “Hành trình x2 cơ hội việc làm”

Bạn có sẵn sàng “Go global”? Bạn mong muốn làm việc trong tập đoàn đa quốc gia hay công ty có yếu tố nước ngoài? Bạn muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhà tuyển dụng trong các …