Làm PR & Tổ chức sự kiện: Xin tài trợ thế nào cho hiệu quả?

Có khả năng xin tài trợ tốt sẽ là hành trang vô cùng quý giá cho sinh Truyền thông nói chung, sinh viên PR & Tổ chức sự kiện nói riêng trên hành trình phát triển nghề nghiệp sau này. …