Lịch tuần định hướng tân sinh viên FPT Polytechnic khóa 13.1 – Đợt I

17:57 26/10/2016

FPT POLYTECHNIC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ ĐỊNH HƯỚNG (ORIENTATION) KHÓA 13.1 – ĐỢT I

Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ tổ chức Tuần định hướng cho tân sinh viên trên toàn quốc nhập học khóa 13.1 – Đợt I từ 28/10 đến 06/11/2016.

Theo kế hoạch, tân sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic sẽ chính thức nhập học từ ngày 07/11/2016, ngay khi kết thúc Tuần định hướng.

FPT POLYTECHNIC HÀ NỘI

Thứ Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Ghi chú

Thứ sáu

(04/11/2016)

8h00 – 9h00
 • Phát đồng phục, giáo trình cho sinh viên nhập học mới.
Phòng Thư viện Sinh viên tham gia đúng giờ và đầy đủ (Có điểm danh).
9h00 – 10h00
 • Ổn định chỗ ngồi.
 • Điểm danh.
 • Phát bộ kít (bao bồm các ấn phẩm).
 • Phát thẻ tạm cho sinh viên.
Phòng LT201
10h00 – 11h30
 • Giới thiệu dịch vụ và hoạt động phòng công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp, Hành chính, tài vụ.
14h00 – 17h00
 • Giới thiệu tổ chức tập đoàn FPT, Khối giáo dục FPT, FPT Polytechnic.
 • Tìm hiểu về văn hóa FPT
 • Giới thiệu về chương trình học Cao đẳng Thực hành – FPT Polytechnic.
 • Tìm hiểu nội quy Học tập – Thi cử.
 • Đặc điểm và yêu cầu của môn học.
 • Định hướng phương pháp học tập.
 • Định hướng quy chế đào tạo.

Thứ 7

(05/11/2016)

7h30 – 9h30
 • Tập huấn công nghệ: các kỹ năng sử dụng hệ thống Email, AP, LMS.
 • Chụp ảnh làm thẻ sinh viên.
Phòng LAB1
9h30 – 11h30
 • Chuyên đề: Các kỹ năng bổ trợ. Chia nhóm, thực hành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng ghi chép và đọc sách hiệu quả.
Phòng LT201
13h30 – 15h30
 • Chuyên đề: Các phương pháp làm việc hiệu quả. Làm việc hiệu quả, phương pháp học tập hiệu quả tại FPT Polytechnic, thực hành phương pháp học tập hiệu quả.
Phòng LT201
15h30 – 17h30
 • Placement test tiếng anh đầu vào.
Phòng LAB1

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ: Phòng CTSV – FPT Polytechnic Hà Nội. Hotline: (04) 6259 4713.

FPT POLYTECHNIC ĐÀ NẴNG

Thứ Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Ghi chú

Thứ Sáu (28/10/2016)

8h00 – 9h30
 • Phát tài liệu hướng dẫn: sổ tay sinh viên, nội qui sinh viên, lịch định hướng…..
 • Phát áo đồng phục.
 • Hướng dẫn sinh viên làm phiếu khảo sát.
 • Hướng dẫn các thông tin liên hệ các phòng ban.
 • Hướng dẫn đăng ký làm thẻ sinh viên tích hợp ATM.
 • Hướng dẫn đăng ký mua BHYT.
 • Tập trung phân lớp, thông báo kế hoạch tuần định hướng.
 • Hướng dẫn đăng ký nhà trọ.
 • Hướng dẫn mua võ phục, nhận giáo trình.
Phòng 304a (tầng 3)

 

Sinh viên có mặt đúng giờ và địa điểm.
9h30 – 10h30 Hiểu môi trường đào tạo

 • Triết lý đào tạo.
 • Phương pháp đào tạo.
 • Qui chế đào tạo.

 

13h30-14h30 Tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT

 • Tài khoản sinh viên.
 • Email, LMS, AP.
 • Diễn đàn sinh viên.
 • Các nội dung khác.

 

 

 

Phòng 209

(tầng 2)

 

14h30 – 16h00  Placement Test

 Mọi thông tin, vui lòng liên hệ: Phòng CTSV – FPT Polytechnic Đà Nẵng. Hotline: (0511) 3710 888.

FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN

Thứ Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Ghi chú

Thứ sáu

(04/11/2016)

8h00 – 9h00
 • Phát đồng phục, giáo trình cho sinh viên nhập học mới.
Phòng Thư viện Sinh viên tham gia đúng giờ và đầy đủ (Có điểm danh).
9h00 – 10h00
 • Ổn định chỗ ngồi.
 • Điểm danh.
 • Phát bộ kít (bao bồm các ấn phẩm).
 • Phát thẻ tạm cho sinh viên.
Phòng LT201
10h00 – 11h30
 • Giới thiệu dịch vụ và hoạt động phòng công tác sinh viên, Quan hệ doanh nghiệp, Hành chính, tài vụ.

 

14h00 – 17h00
 • Tìm hiểu về văn hóa FPT
 • Giới thiệu tổ chức tập đoàn FPT, Khối giáo dục FPT và FPT Polytechnic.
 • Giới thiệu về chương trình học Cao đẳng Thực hành – FPT Polytechnic.
 • Tìm hiểu nội quy Học tập – Thi cử.
 • Đặc điểm và yêu cầu của môn học.
 • Định hướng phương pháp học tập.
 • Định hướng quy chế đào tạo.

Thứ 7

(05/11/2016)

7h30 – 9h30
 • Tập huấn công nghệ: các kỹ năng sử dụng hệ thống Email, AP, LMS, Chụp ảnh làm thẻ sinh viên.

 

Phòng LAB1
9h30 – 11h30
 • Chuyên đề: Các kỹ năng bổ trợ. Chia nhóm, thực hành kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng ghi chép và đọc sách hiệu quả.
Phòng LT201
13h30 – 15h30
 • Chuyên đề: Các phương pháp học tập, làm việc hiệu quả. 
 • Thực hành phương pháp học tập hiệu quả.
Phòng LT201
15h30 – 17h30
 • Placement test Tiếng anh đầu vào.
Phòng LAB1

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng CTSV – FPT Polytechnic Tây Nguyên. Hotline: (0500) 3826789.

FPT POLYTECHNIC HỒ CHÍ MINH

Thứ Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Ghi chú
Thứ hai

07/11/2016

08h00 – 12h00
 • Phát đồng phục
 • Thời khóa biểu
 • Lịch định hướng
 • Sổ tay sinh viên
 • Các tài liệu hướng dẫn
 • Sách giáo trình
Khối ngành CNTT

Cơ sở 1

391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp.HCM

—————————

Khối ngành Kinh tế, DL-KS

Cơ sở 2

778/B1 Nguyễn Kiệm, P.4,
Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Sinh viên tham gia đầy đủ và đúng giờ.
Thứ ba

08/11/2016

08h00 – 09h30 Sinh hoạt làm quen:

 • Giới thiệu tổ chức tập đoàn FPT,  Khối giáo dục FPT và FPT Polytechnic.
 • Giới thiệu văn hóa FPT, FPT Polytechnic.
Khối ngành CNTT Khối ngành Kinh tế, DL-KS

Hội trường lầu 4 – Cơ sở 2

778/B1 Nguyễn Kiệm, P.4,
Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

09h30 – 12h00
 • Giới thiệu các hoạt động của FPT Polytechnic.: Các câu lạc bộ, các sân chơi học thuật, các mối quan hệ doanh nghiệp, ….
 • Nội qui, qui định của FPT Polytechnic.
 • Tập các bài hát của FPT, …
13h00 – 17h00 Hiểu môi trường đào tạo:

 • Triết lý đào tạo.
 • Phương pháp đào tạo.
 • Qui chế đào tạo.
Thứ tư

09/11/2016

08h00 – 12h00 Chuyên đề: Các Kỹ năng bổ trợ

 • Chia nhóm
 • Thực hành kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tìm kiếm thu thập thông tin
 • Kỹ năng ghi chép hiệu quả
 • Kỹ năng đọc sách hiệu quả
Khối ngành CNTT

P.Đa năng (Lầu 1) – Cơ sở 1

391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM

—————————

Khối ngành Kinh tế, DL-KS

Hội trường lầu 4 – Cơ sở 2

778/B1 Nguyễn Kiệm, P.4,
Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

13h00 – 17h00 Chuyên đề: Phương pháp học tập hiệu quả

 • Làm việc theo nhóm.
 • Phương pháp học tập hiệu quả tại FPT Polytechnic.
 • Thực hành phương pháp học tập hiệu quả.
Thứ năm

10/11/2016

07h30 – 09h30
 • Tập huấn kỹ năng sử dụng và đăng nhập hệ thống AP, Email, LMS, …

(Yêu cầu: mang theo Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống)

Khối ngành CNTT

Cơ sở 1

391A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, Tp. HCM

—————————

Khối ngành Kinh tế, DL-KS

Cơ sở 2

778/B1 Nguyễn Kiệm, P.4,
Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

09h30 – 12h00
 • Kiểm tra Tiếng Anh (Xếp lớp) 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng CTSV – FPT Polytechnic Hồ Chí Minh. Hotline: (08) 35268797.

Trân trọng thông báo!

Cùng chuyên mục

Đăng ký học Fpoly

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.