Triển khai VNC server điều khiển remote desktop cho server Ubuntu

16:47 24/04/2023

Bạn muốn triển khai một server web nhẹ và tốn ít tài nguyên thì dùng server linux là một giải pháp tốt nhất. Với server windows sẽ rất tốn Ram và chi phí khá đắt đỏ. Tuy nhiên hệ điều hành linux server thường không hỗ trợ giao diện đồ họa. Đây cũng là vấn đề khó khăn cho nhiều người quản trị.

Bạn cũng có thể dùng phần mềm ssh client để điều khiển bằng dòng lệnh, nhưng khi bạn tắt máy tính cá nhân thì có một số lệnh điều khiển sẽ dừng nếu bạn không để chúng chạy ở dạng service. Ví dụ bạn chạy ứng dụng nodejs mà muốn giám sát log trên cửa sổ lệnh. Lúc này bạn nên dùng vnc server để tạo một desktop để dùng mà không phụ thuộc vào máy tính cá nhân của bạn.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách triển khai VNC server với hệ điều hành Ubuntu server

Bước 1: Bạn dùng phần mềm ssh client remote vào server và chạy lệnh update:
$ sudo apt update

Bước 2: Tiến hành chạy lệnh cài đặt vncserver
$ sudo apt install tightvncserver

Bước 3: Chạy lệnh cài đặt desktop
sudo apt install xfce4 xfce4-goodies

Ứng dụng này tốn ít Ram hơn gonme
Bước 4: Sau khi cài đặt xong hãy chạy lệnh để khởi tạo vncserver xstartup
$ vncserver

Bước 5: Bạn sửa file ~/.vnc/xstartup và thay thế nội dung như sau:

xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
#x-terminal-emulator -geometry 80×24+10+10 -ls -title “$VNCDESKTOP Desktop” &
x-window-manager &
# Fix to make GNOME work
export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
# /etc/X11/Xsession
startxfce4 &

Bước 6: Khởi động lại vncserver bằng lệnh
$ vncserver -kill :1
$ vncserver

Mở tường lửa bằng lệnh
$ ufw allow 5901

Bước 7: Tải phần mềm vncviewer dùng cho máy cá nhân vào điều khiển
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

Sau khi tải về và cài đặt, bạn có thể bỏ qua việc đăng ký tài khoản và nhập địa chỉ IP để kết nối
xxx.xxx.xxx:1
(có số :1 ở cuối – là thứ tự desktop được dùng để remote, hạn chế tạo nhiều desktop, mỗi lần chạy lệnh vncserver sẽ sinh ra 1 desktop)
Kết quả vào điều khiển màn hình server bằng vncviewer như sau

Đến bước này là triển khai thành công, cửa sổ lệnh bạn để tự hoạt động và khi tắt máy cá nhân thì không ảnh hưởng gì. Chúc bạn thành công!

Bộ môn Công nghệ thông tin

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội 

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *