5 thay đổi trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017

5:14 22/12/2016

Ngày 16/12/2016, Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 với nhiều điểm mới quan trọng có lợi cho thí sinh và các trường.

Bỏ điểm sàn

Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 vừa công bố, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ không đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) như mọi năm. Thay vào đó, bộ sẽ hỗ trợ thí sinh và nhà trường xây dựng Cổng thông tin tuyển sinh, bao gồm: tạo lập cơ sở dữ liệu về kết quả kỳ thi THPT quốc gia, đưa ra đề án tuyển sinh/ điều kiện tuyển sinh của các trường, chỉ đạo điều hành công tác tuyển sinh, thành lập hệ thống nhập dữ liệu thống kê nguyện vọng của thí sinh và các thông tin khác cần thiết cho công tác tuyển sinh.

Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 vừa công bố, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ không đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) như mọi năm.
Theo dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2017 vừa công bố, Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ không đưa ra ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn) như mọi năm. Nguồn ảnh: Internet.

Các trường được tự tổ chức thi và xét tuyển nhiều đợt trong năm

Dự thảo mới ban hành của Bộ GD&ĐT quy định, các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để sơ tuyển, xét tuyển cần công bố công khai việc dùng tổ hợp điểm thi của các bài thi/môn thi (bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội) và các môn thi thành phần của bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội, để xét tuyển vào các ngành, nhóm ngành.

Đối với các trường có thủ tục sơ tuyển và các trường thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc có môn thi năng khiếu kết hợp với sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia (sau đây gọi chung là các trường đặc thù) cần xác định và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác về thời gian, hồ sơ đăng ký sơ tuyển; thủ tục, điều kiện đạt yêu cầu sơ tuyển; phương thức tổ chức thi, đề thi minh họa đối với các trường tổ chức thi đánh giá năng lực chuyên biệt và phương thức xét tuyển.

Đối với các trường không sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, cần lựa chọn, quyết định phương thức tuyển sinh theo quy định trên. Nếu sử dụng kết quả thi của các trường khác để xét tuyển bắt buộc phải quy định cụ thể trong đề án tuyển sinh của trường. Ngoài ra, các trường có thể tuyển sinh riêng từng phần cho một số khoa, ngành nhưng phải đảm bảo các yêu cầu: Không để phát sinh hiện tượng các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo của nhà trường tổ chức luyện thi; phải đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh, không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội.

Các trường phải sử dụng ít nhất một trong hai môn Toán, Ngữ văn để xét tuyển

Dự thảo mới quy định, những trường sử dụng tổ hợp các môn thi/bài thi mới ngoài các khối thi truyền thống (khối thi mà trường đã sử dụng từ năm 2014 trở về trước) để xét tuyển cho một ngành cần dành ít nhất 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các khối thi truyền thống. Quy định này chỉ thực hiện trong năm 2017.

Bộ Giáo dục sẽ xây dựng Cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ các trường và thí sinh. Nguồn ảnh: Internet.
Bộ GD&ĐT sẽ xây dựng Cổng thông tin tuyển sinh để hỗ trợ các trường và thí sinh. Nguồn ảnh: Internet.

Việc thêm các tổ hợp môn thi/bài thi mới để xét tuyển cần được thực hiện theo nguyên tắc: Sử dụng kết quả của 3 môn thi/bài thi, trong đó phải có ít nhất một trong hai môn thi độc lập Toán, Ngữ văn để xét tuyển. Các môn thi/bài thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo, không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi/ bài thi để xét tuyển cho một ngành.

Đối với các trường, ngành năng khiếu sử dụng kết quả của 3 bài thi/môn thi để xét tuyển phải có ít nhất một bài thi Toán hoặc Ngữ văn kết hợp với kết quả thi.

Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển.

Thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường

Một điểm hoàn toàn mới về xét tuyển trong dự thảo mới là thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Trong đợt 1, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký tại các trường, ngành. Đối với mỗi thí sinh, việc xét tuyển sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển kỳ thi Đại học, Cao đẳng 2017 là tổng điểm các môn thi/bài thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi/bài thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; Đối tượng ưu tiên của quy chế này cũng sẽ được cộng điểm.

Các thí sinh có số điểm xét tuyển bằng nhau ở cuối danh sách xét tuyển thì các trường sẽ xét trúng tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng ưu tiên cao hơn và theo các điều kiện phụ mỗi trường đã thông báo.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học theo đúng thời gian quy định. Quá thời gian quy định này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như đã từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.

Thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở GD&ĐT kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường.

Điểm mới mà thí sinh cần lưu ý, sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời hạn quy định, bằng phương thức trực tuyến.

Xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng cách gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi đến trường bằng thư chuyển phát nhanh hay nộp bằng phương thức khác do trường quy định; Thí sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin đăng ký xét tuyển và đăng ký dự thi. Các trường có quyền từ chối tiếp nhận hoặc buộc thôi học nếu thí sinh không đảm bảo các điều kiện trúng tuyển khi đối chiếu thông tin đăng ký xét tuyển và dữ liệu đăng ký dự thi với hồ sơ gốc.

FPT Polytechnic – Tổng hợp tin.

Banner FTEL to 2 (1)

Đăng ký

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *