Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí thực tập sinh hoặc lập trình viên khi ứng tuyển cà gửi hồ sơ về phòng Quan hệ doanh nghiệp trước ngày 30/04/2018.

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh và lập trình viên – TD436

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội có cơ hội đảm nhận vị trí thực tập sinh hoặc lập trình viên khi ứng tuyển cà gửi hồ sơ về phòng Quan hệ doanh nghiệp trước ngày 15/03/2018.

Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí thực tập sinh (TD430)

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội đảm nhận nhiều vị trí thực tập sinh, làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo khi ứng tuyển trước ngày 31/03/2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (TD427)

Sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội sẽ có cơ hội được đảm nhận vị trí Nhân viên kinh danh sản phẩm Công nghệ thông tin và làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo khi ứng tuyển trước ngày 28/02/2018.