Thông báo tuyển dụng vị trí trưởng nhóm Edutech (Mã tin tuyển dụng TD971)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM EDUTECH (Mã tin tuyển dụng TD971) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic có khả năng quản lý tốt, muốn trau dồi cho …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh marketing (Mã tin tuyển dụng TD970)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD970) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic theo học chuyên ngành marketing , muốn trau dồi …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh Design (Mã tin tuyển dụng TD969)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH DESIGN (Mã tin tuyển dụng TD969) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic theo học chuyên ngành thiết kế , muốn trau …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế (Mã tin tuyển dụng TD968)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ (Mã tin tuyển dụng TD968) Nếu như các bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic theo học chuyên ngành thiết kế , muốn trau …

Thông báo tuyển dụng vị trí thiết kế đồ họa (Mã tin tuyển dụng TD967)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (Mã tin tuyển dụng TD967) Nếu bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic theo học chuyên ngành thiết kế đồ họa , muốn bồi …

Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên Mobile App (Mã tin tuyển dụng TD966)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE APP (Mã tin tuyển dụng TD966) Nếu bạn đang là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic theo học chuyên ngành lập trình viên muốn bồi đắp …