Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh marketing (Mã tin tuyển dụng TD1056)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1056) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có …

Thông báo tuyển dụng vị trí cán bộ phân tích nghiệp vụ (ba) (Mã tin tuyển dụng TD1055)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CÁN BỘ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ (BA) (Mã tin tuyển dụng TD1055) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực …

Thông báo tuyển dụng vị trí Back-End Developers (Mã tin tuyển dụng TD1054)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BACK-END DEVELOPERS (Mã tin tuyển dụng TD1054) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành lập trình tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế, có kinh …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên marketing (Mã tin tuyển dụng TD1053)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MARKETING (Mã tin tuyển dụng TD1053) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế trong ngành …

Thông báo tuyển dụng vị trí Fresher Developers (Java) (Mã tin tuyển dụng 2020CS3HCM 15)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ FRESHER DEVELOPERS (JAVA) (Mã tin tuyển dụng 2020CS3HCM 15) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, thực tế …

Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập sinh chăm sóc khách hàng (Mã tin tuyển dụng TD1052)

CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (Mã tin tuyển dụng TD1052) Bạn đang là sinh viên chuyên ngành marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic muốn nâng cao kiến thức, …