[HCM 0323.35] Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Telesale

Thông báo tuyển dụng Cộng tác viên Telesale  (Mã tuyển dụng: 0323.35) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Cộng tác viên Telesale tại Trường Đại học Greenwich …

[HCM 0323.36] Thông báo tuyển dụng Telesale Full time

Thông báo tuyển dụng Telesale Full time (Mã tuyển dụng: 0323.36) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Telesale tại Trường Đại học Greenwich nhé! Vị trí ứng …

[HCM 0323.34] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Nhân viên Kinh doanh

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Nhân viên Kinh doanh (Mã tuyển dụng: 0323.34) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Nhân viên Kinh …

[HCM 0323.32] Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (Mã tuyển dụng: 0323.32) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên kinh doanh tại Công ty PDS Việt …

[HCM 0323.33] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Truyền thông Marketing

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Truyền thông Marketing (Mã tuyển dụng: 0323.33) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Truyền thông Marketing tại …

[HCM 0223.21] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Công ty Hoàng Thiên

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Công ty Hoàng Thiên (Mã tuyển dụng: 0223.21) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên tại Công ty Hoàng Thiên …

[HCM 0223.22] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Công ty Thới An

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Công ty Thới An (Mã tuyển dụng: 0223.22) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên tại Công ty Thới An …

[HCM 0323.26] Thông báo tuyển dụng Java/.Net Fresher Developers (Web/Winform)

Thông báo tuyển dụng Java/.Net Fresher Developers (Web/Winform) (Mã tuyển dụng: 0323.26) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Java/.Net Fresher Developers tại Công ty Cổ phần Fujinet …

[HCM 0323.31] Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Vinoasis Phú Quốc Resort

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh Nhà hàng – Khách sạn (Mã tuyển dụng: 0323.31) Bạn là sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Thực tập sinh Nhà hàng …

[HCM 0323.29] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Mã tuyển dụng: 0323.29) Bạn học Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thép …

[HCM 0323.28] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật cơ khí

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật cơ khí (Mã tuyển dụng 0323.28) Bạn học Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên Kỹ thuật cơ khí tại Công …

[HCM 0323.27] Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Mã tuyển dụng: 0323.27) Bạn học Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vào vị trí Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH 3H – Biztech …