Thông báo tuyển dụng TTS Sale Marketing (Mã tuyển dụng_1222.05)

Thông báo tuyển dụng TTS Sale Marketing (Mã tuyển dụng_1222.05) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Sale Marketing nhé! Thời gian và …

Thông báo tuyển dụng TTS Sale & Account (Mã tuyển dụng_1222.04)

Thông báo tuyển dụng TTS Sale & Account (Mã tuyển dụng_1222.04) Bạn theo học ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …

Thông báo tuyển dụng TTS Digital Marketing (Mã tuyển dụng_1222.03)

Thông báo tuyển dụng TTS Digital Marketing (Mã tuyển dụng_1222.03) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Digital Marketing nhé! Thời gian và …

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn Le Vala (Mã tuyển dụng_1222.02)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Khách sạn Le Vala (Mã tuyển dụng_1222.02) Bạn theo học ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay …

Thông báo tuyển dụng chuyên viên tư vấn bán hàng (Mã tuyển dụng_DN-1017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤ BÁN HÀNG  (Mã tuyển dụng _DN-1017) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí chuyên viên tư vấn bán hàng tại …

Thông Báo Tuyển Dụng Chuyên Viên Tư Vấn Digital Marketing (Mã TD_DN-1013)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN DIGITAL MARKETING  (Mã TD_DN-1013) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm ? Hãy ứng tuyển vị trí chuyên viên Digital Marketing tại FM Style Đà …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Triển khai dịch vụ – Dự án Zalo (Mã tuyển dụng TD1624)

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Triển khai dịch vụ – Dự án Zalo (Mã tuyển dụng TD1624) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí …

Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên (Mã tuyển dụng TD1623)

Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên (Mã tuyển dụng TD1623) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Lập trình …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Marketing (Mã tuyển dụng TD1622)    

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS MARKETING             (Mã tuyển dụng TD1622)     Bạn theo học Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Marketing trước ngày 15/9/2022 nhé! …

Thông báo tuyển dụng vị trí Video Editor & Graphic Designer (Mã tuyển dụng TD1600)    

Thông báo tuyển dụng vị trí Video Editor & Graphic Designer             (Mã tuyển dụng TD1600)     Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …