Tốt nghiệp THPT 2021: Đề thi và gợi ý đáp án tổ hợp môn Khoa học tự nhiên

14:12 05/07/2021

Cao đẳng FPT Polytechnic sẽ cập nhật liên tục đề thi và đáp án tất cả các môn thi trong thời gian này.

Đề thi môn Sinh học

 

Gợi ý đáp án môn Sinh học:

Mã đề thi đã có đáp án: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đề thi môn Vật Lý

Gợi ý đáp án môn Vật lý:

Mã đề thi đã có đáp án: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Đề thi môn Hóa Học

Gợi ý đáp án môn Hoá học:

Mã đề thi đã có đáp án: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2024

  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.
  • Max. file size: 512 MB.

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *