Lý Thị Chi – Cô gái đa tài ngành Thiết kế đồ họa FPT Polytechnic Hải Phòng, ước mơ trở thành 3D Artist

Trước khi học Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hải Phòng,  Chi là một nữ sinh cấp 3 nổi bật của trường, góp mặt trong hầu hết các cuộc thi về học tập, văn nghệ, nghệ thuật và được …