HN – Hội thảo “Ask me anything” với lãnh đạo Tập đoàn Microsoft

Ngày 27/8/2013, đại diên sinh viên của Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hà Nội đã tham gia vào chương trình đối thoại “Ask me anything” tại văn phòng Microsoft Việt Nam.