Autodesk Inventor trong ứng dụng tính toán thiết kế chi tiết máy

Giới thiệu Autodesk Inventor Autodesk Inventor là phần mềm xây dựng mô hình 3D, thiết kế, hình mẫu và kiểm tra ý tưởng các sản phầm. Inventor tạo ra các nguyên mẫu mô phỏng chuẩn xác khối lượng, áp lực, …