Hai ứng dụng hữu ích trên di động dành cho ngành Cơ khí

Hai ứng dụng trên di động dưới đây có những đặc điểm gì tốt dành cho ngành Cơ khí? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra câu trả lời. 1. AutoCAD WS Phần mềm AutoCAD vốn đã …