Back to school: Sinh viên FPoly Tây Nguyên chính thức quay trở lại học tập tại trường

Sau hơn 2 tháng học tập trực tuyến, sáng ngày 4/5, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên chính thức quay trở lại học tập tập trung tại trường.  Ngay ngày đầu quay trở lại học tập các bạn …

Back to school – Học gì để làm với doanh nghiệp sau Covid-19

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra, nhiều bạn trẻ sắp ra trường không khỏi băn khoăn, lo lắng cho công việc của mình trong thời gian tới và sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh cũng không …