Infographic: Bản tin sinh viên Kỳ Fall 2021 – số 7 có gì nổi bật?

Dưới đây là Bản tin sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội tuần 2 – tháng 10 năm 2021. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của Cao đẳng FPT Polytechnic trong tuần vừa qua nhé! Những nội dung chính …