Ấn tượng với cuộc họp báo giả định về BST Thánh Gióng của sinh viên FPoly HCM

Ngày 28/2 vừa qua, nhóm sinh viên chuyên ngành Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện Cao đẳng FPT Polytechnic HCM đã tổ chức thành công buổi họp báo giả định về BST Thánh Gióng mang giá …

Workshop “PR 4.0 – Quan hệ báo chí theo phong cách Inbound”: Định hướng và giải mã

Ngày 21/2 tới đây, sinh viên Quan hệ công chúng (PR) & Tổ chức sự kiện Cao đẳng FPT Polytechnic HCM sẽ được tham gia Workshop “PR 4.0 – Quan hệ báo chí theo phong cách Inbound” với nhiều hoạt …

Chủ tịch Trương Gia Bình: Sinh viên FPoly cần hướng tới đức tính thành công

Ông Trương Gia Bình đã có những chia sẻ với tân sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic, đúc kết 3 đức tính thành công lấy cảm hứng từ Albert Einstein, Steve Jobs và doanh nhân “Dr Thanh”. “Không phải ai …