Workshop nâng cao kỹ năng viết cho sinh viên ngành Kinh tế

Ngày 13/10 vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Workshop kỹ năng viết “Content Marketing” với mục đích mang lại cho sinh viên hiểu rõ hơn nghề content và tầm quan trọng của …

Good love is safe – Workshop thú vị dành cho bạn trẻ 18+

Sáng ngày 8/6, sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức workshop “Good love is safe” nhằm giáo dục giới tính cho sinh viên đang theo học tại cơ sở. Chương trình nằm trong dự án môn học …