Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT tại BBV Việt Nam (Mã tuyển dụng 1122.09)

Thông báo tuyển dụng Thực tập sinh IT tại BBV Việt Nam (Mã tuyển dụng 1122.09) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …