[HCM 0223.14] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Content Marketing

Thông báo tuyển dụng TTS Content Marketing (Mã tuyển dụng: 0223.14) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh Content Marketing nhé! 1.Vị trí ứng tuyển: …

[HCM 0223.12] Thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

Thông báo tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng (Mã tuyển dụng: 0223.12) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng nhé! …

[HCM 0223.11] Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing

Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing Mã tuyển dụng (0223.11) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Marketing nhé! 1.Vị trí ứng tuyển: Nhân viên …

[HCM 0223.10] Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing

Thông báo tuyển dụng nhân viên Marketing (Mã tuyển dụng: 0223.10) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Marketing nhé! 1.Vị trí ứng tuyển: Nhân viên …

[HCM 0223.13] Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Mã tuyển dụng: 0223.13) Bạn đang theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh nhé! 1.Vị trí ứng …

[HCM 0223.08] Thông báo tuyển dụng kỹ sư

Thông báo tuyển dụng kỹ sư (Mã tuyển dụng: 0223.08) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí kỹ sư nhé! 1.Vị trí ứng tuyển: Tuyển dụng kỹ sư …

[HCM 0223.09] Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Nhật Bản

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh Nhật Bản (Mã tuyển dụng: 0223.09) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí thực tập sinh Nhật Bản nhé! Giới thiệu …

[HN.1774] Thông báo tuyển dụng vị trí TTS BA

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS BA (Mã tin tuyển dụng TD1774) Bạn đang học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm. Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS BA trước ngày 31/1/2023 nhé! Số …

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ hành chính tổng hợp (Mã tuyển dụng_1222.24)

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ hành chính tổng hợp (Mã tuyển dụng_1222.24) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên cán bộ hành chính …

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ kỹ thuật hành chính (Mã tuyển dụng_1222.26)

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ kỹ thuật hành chính (Mã tuyển dụng_1222.26) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên cán bộ kỹ thuật …

Thông báo tuyển dụng TTS cơ khí (Mã tuyển dụng_1222.28)

Thông báo tuyển dụng TTS cơ khí (Mã tuyển dụng_1222.28) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS cơ khí nhé! Thời gian và địa điểm làm việc …

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ quản lý tài chính HSSV (Mã tuyển dụng_1222.25)

Thông báo tuyển dụng nhân viên cán bộ quản lý tài chính HSSV (Mã tuyển dụng_1222.25) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên cán bộ quản …