Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế (Mã tuyển dụng_1122.37)

Thông báo tuyển dụng nhân viên thiết kế (Mã tuyển dụng 1122.37) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên thiết kế nhé! Thời gian làm việc …

Thông báo tuyển dụng nhân viên Sales (Mã tuyển dụng_1122.36)

Thông báo tuyển dụng nhân viên Sales (Mã tuyển dụng_1122.36) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên Sales nhé! Thời gian làm việc Làm việc từ …

Thông báo tuyển dụng TTS thiết kế (Mã tuyển dụng_1122.38)

Thông báo tuyển dụng TTS thiết kế (Mã tuyển dụng 1122.38) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS thiết kế nhé! Thời gian làm việc Trao đổi …

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Pha chế (Mã tuyển dụng 1122.34)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên Pha chế (Mã tuyển dụng 1122.34) Bạn theo học ngành Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân (Mã tuyển dụng_1122.33)

Thông báo tuyển dụng nhân viên lễ tân (Mã tuyển dụng_1122.33) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên lễ tân nhé! Thời gian làm việc Số …

Thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng (Mã tuyển dụng_1122.35)

Thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ nhà hàng (Mã tuyển dụng_1122.35) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên phục vụ nhà hàng nhé! Thời …

Thông báo tuyển dụng Nhân viên tiếng Nhật Part-time (Mã tuyển dụng 1122.32)

Thông báo tuyển dụng Nhân viên tiếng Nhật Part-time (Mã tuyển dụng 1122.32) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên tiếng Nhật Part-time nhé! …

Thông báo tuyển dụng Fresher/Intern

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG FRESHER/INTERN TẠI NTQ SOLUTION Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí Fresher/Intern tại NTQ Solution trước ngay 23/12/2022 nhé! Số lượng: TD1747 – C# …

Thông báo tuyển dụng TTS kỹ thuật LED (Mã tuyển dụng_1122.31)

Thông báo tuyển dụng TTS kỹ thuật LED (Mã tuyển dụng 1122.31) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí TTS kỹ thuật Led nhé!  Thời gian làm việc …

Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên EMBEDED (Mã tuyển dụng TD1751)

Thông báo tuyển dụng vị trí Lập trình viên EMBEDED (Mã tuyển dụng TD1751) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Lập …

Thông báo tuyển dụng TTS SEO Webiste (Mảng khách sạn và Massage) (Mã tuyển dụng 1122.30)

Thông báo tuyển dụng TTS SEO Webiste (Mảng khách sạn và Massage) (Mã tuyển dụng 1122.30) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS …

Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng Part-time (Mã tuyển dụng 1122.29)

Thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng Part-time (Mã tuyển dụng 1122.29) Bạn theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển vị trí nhân viên bán hàng Part-time nhé! Thời gian …