Thông báo tuyển dụng vị trí thực tập CTV thu thập dữ liệu (Mã tuyển dụng TD1569)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP CỘNG TÁC VIÊN THU THẬP DỮ LIỆU (Mã tuyển dụng TD1569) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng …

Thông báo tuyển dụng vị trí nhân viên Graphic Design (Mã tuyển dụng TD1565)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN GRAPHIC DESIGN (Mã tuyển dụng TD1565) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Graphic …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Digital Marketing Consultant (Mã tuyển dụng TD1564)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING CONSULTANT (Mã tuyển dụng TD1564) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân viên …

Thông báo tuyển dụng vị trí Unity Developer (Mã tuyển dụng TD1562)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ UNITY DEVELOPER (Mã tuyển dụng TD1562) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Unity Developer trước …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Thiết kế hình ảnh (Mã tuyển dụng TD1560)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN THIẾT KẾ HÌNH ẢNH (Mã tuyển dụng TD1560) Bạn theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí Nhân viên Sales Admin (Mã tuyển dụng TD 1561)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN SALES ADMIN (Mã tuyển dụng TD1561) Bạn theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí Nhân …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Lập trình IOS (Mã tuyển dụng TD 1556)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH IOS (Mã tuyển dụng TD1556) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Lập trình Flutter (Mã tuyển dụng TD1557)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH FLUTTER (Mã tuyển dụng TD1557) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Lập trình Backend (Mã tuyển dụng TD1559)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH BACKEND (Mã tuyển dụng TD1559) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Lập trình web (Mã tuyển dụng TD1558)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH LẬP TRÌNH WEB (Mã tuyển dụng TD1558) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị …

Thông báo tuyển dụng 02 vị trí UI/UX Designer (Mã tuyển dụng TD1554)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 02 VỊ TRÍ UI/UX DESIGNER (Mã tuyển dụng TD1554) Bạn theo học ngành Công nghệ thông tin tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí UI/UX Designer …

Thông báo tuyển dụng vị trí TTS Điều phối truyền thông/marketing (Mã tuyển dụng TD1552)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TTS ĐIỀU PHỐI TRUYỀN THÔNG/MARKETING  (Mã tuyển dụng TD1552) Bạn theo học ngành Digital Marketing tại Cao đẳng FPT Polytechnic và đang tìm kiếm việc làm? Hãy ứng tuyển ngay vị trí TTS Điều …