Sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội đọ trình tiếng Anh tại “Bees’ Challenges”

Bees’ Challenges được ra đời với mong muốn gia tăng sự thích thú, khơi gợi niềm đam mê ngoại ngữ dành cho sinh viên trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội. “Bees’ Challenges” là sự kiện được tổ …