FPT Polytechnic Tay Nguyen - Ong Vang Fall 2021

Bích Nhung – Nữ Ong Vàng Fall 2021 đến từ ngành CNTT FPoly Tây Nguyên

Vượt qua các “nhân tài” ngành CNTT tại Cao đẳng FPT Polytechnic, Nguyễn Thị Bích Nhung – Sinh viên chuyên ngành Ứng dụng phần mềm đã được Ong Vàng gọi tên tại học kỳ Fall 2021. Nhắc tới ngành CNTT, …