Sửa lỗi đăng nhập Bitbucket trên PhpStorm, WebStorm, Android Studio…

Bắt đầu từ ngày 10-03-2022 Bitbucket dừng hỗ trợ đăng nhập, xác thực qua tài khoản và password cũ mà chuyển qua cách xác thực mới gọi là “App Password”. Cùng Cao đẳng FPT Polytechnic khắc phục một số lỗi  …