Sửa lỗi đăng nhập Bitbucket trên PhpStorm, WebStorm, Android Studio…

14:19 08/06/2022

Bắt đầu từ ngày 10-03-2022 Bitbucket dừng hỗ trợ đăng nhập, xác thực qua tài khoản và password cũ mà chuyển qua cách xác thực mới gọi là “App Password”. Cùng Cao đẳng FPT Polytechnic khắc phục một số lỗi  lỗi khi commit hoặc push code nhé.

Bitbucket là một dịch vụ lưu trữ trên web dành cho các dự án có sử dụng hệ thống kiểm soát Git/Mercurial revision. Bitbucket được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và được xây dựng trên nền tảng Django Framework. Khi Bitbucket dừng hỗ trợ đăng nhập, xác thực qua tài khoản và password cũ mà chuyển qua cách xác thực mới gọi là “App Password” thì một số bạn thường gặp lỗi khi commit hoặc push code như sau:

Bitbucket Cloud recently stopped supporting account passwords for Git authentication …

hoặc

Login failed, use ctrl+c to cancel basic credential prompt. remote: Invalid credentials Authentication failed for bitbucket

Cách khắc phục lỗi như sau:

  1. Truy cập trang https://git-scm.com/download/win Tải bản mới nhất phù hợp với hệ điều hành đang dùng
  2. Mở đường link https://bitbucket.org/account/settings/app-passwords/new
    Đăng nhập bằng tài khoản bitbucket của bạn
  3. Đăng kí 1 App Password mới , chú ý lưu lại mật khẩu vì nó chỉ hiện 1 lần duy nhất , nếu quên thì chỉ có cách tạo lại cái khác thôi nhé!

4. Quay trở lại IDE và tiến hành push, commit code bình thường, nếu chương trình hiện cửa sổ đăng nhập có sẵn username thì ở ô mật khẩu, các bạn điền mật khẩu lấy ở bước 3 là được nhé nếu hiện như ảnh phía dưới thì các bạn log với tài khoản bitbucket bình thường là được

Chúc các bạn thành công.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *