Brainstorming – Mở ra thế giới của những ý tưởng

Bạn đã từng tự hỏi làm thế nào để mở ra thế giới của các ý tưởng đa dạng và phong phú? Và đã bao giờ bạn thử dùng sơ đồ Brainstorming để làm điều đó chưa? Hãy cùng tìm …