Có gì ở giờ học thực hành nhiếp ảnh tại FPoly HCM?

Sinh viên Thiết kế đồ hoạ tại Cao đẳng FPT Polytechnic HCM đã có giờ học thực hành nhiếp ảnh thú vị và bổ ích! Tham gia giờ học thực hành nhanh môn Nhiếp ảnh, các bạn sinh viên Thiết …