Các bạn sinh viên FPoly đã từng nghĩ đến xây dựng “thương hiệu cá nhân”?

Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân & xây dựng như thế nào? Các bạn sinh viên FPT Polytechnic đã tìm hiểu về vấn đề này hay chưa? Ca sĩ, diễn viên cần xây dựng thương hiệu cá …