Những kỹ năng cơ bản của lập trình viên IoT

IoT (Internet of Things) là một trong những đại diện cho kỷ nguyên mới của công nghệ. Trong tương lai, IoT sẽ cần rất nhiều lập trình viên. Tuy nhiên, để khẳng định bản thân cũng như có nhiều cơ …

Sinh viên cần trau dồi những kỹ năng nào trong thời đại 4.0?

Những yếu tố của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đặt con người trước cuộc cạnh tranh việc làm. Để có thể đương đầu với nhiều thách thức trong thời đại mới, sinh viên cần trau dồi các kỹ năng dưới đây.

Một số xu hướng tuyển dụng ngành IT trong tương lai

Công nghệ thông tin là một trong những ngành nghề phát triển mạnh trong thời gian qua, theo đó, các xu hướng về yêu cầu và công việc IT cũng thay đổi nhanh chóng theo thời gian. Cùng điểm qua một số ngành hứa hẹn sẽ “khát” nguồn nhân sự trong tương lai dưới đây nhé.