“Cứ dẫn đội đi thi là có giải” – Sự thực có phải như vậy?

“Dẫn các nhóm sinh viên đi thi đấu ở các giải trong nước, quốc tế là kiểu gì cũng phải đạt giải”, đó là “định nghĩa” của rất nhiều người khi nói về thầy Đặng Tuấn Anh – Giảng viên …