HCM – Thông báo khóa học “Kỹ thuật thiết kế và xây dựng Website”

Từ ngày 19/9 đến 15/11/2013, câu lạc bộ Coder, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Hồ Chí Minh tổ chức khóa học “Kỹ thuật thiết kế và xây dựng Website” cho sinh viên trong trường.