CLB Thiện nguyện FPoly Tây Nguyên nỗ lực lan tỏa yêu thương đến cộng đồng

CLB thiện nguyện dành của sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên hiện đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên. Được thành lập với mong muốn đem yêu thương lan tỏa đến muôn nơi, …

Hành trình của Nắng: “Góp ánh dương, tỏa yêu thương”

Hành trình của Nắng – Dự án cộng đồng được nhóm 199x lớp PR14201 ngành Quan hệ công chúng Cao đẳng FPT Polytechnic triển khai từ tháng 7/2019. Đi dọc mảnh đất hình S, hành trình của Nắng đã hoàn …