Power BI – Công cụ phân tích và xử lý dữ liệu “tiện lợi” dành cho doanh nghiệp

Phân tích dữ liệu và báo cáo là công việc thường ngày trong doanh nghiệp, vì vậy công việc này đòi hỏi phải tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất phân tích. Nắm bắt được nhu cầu đó, Power …