Thí sinh có chứng chỉ IELTS được quy đổi điểm như thế nào?

Theo quy định của các trường đại học, tuyển sinh năm 2023, thí sinh có chứng chỉ IELTS khi xét tuyển sẽ được quy đổi sang thành điểm môn tiếng Anh. Theo thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Kinh …