Tài sản marketing đắt giá nhất hiện nay là gì?

Chúng ta có niềm tin vào sản phẩm của mình, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu khách hàng không cảm thấy hứng thú và quan tâm đến những sản phẩm mà chúng ta đang cung cấp. Vì vậy mà truyền …