Cuộc thi thiết kế bộ nhận diện thương hiệu “Làng gốm M’Nông Rlăm” có gì đặc sắc?

Với mong muốn giữ gìn bản sắc văn hóa Dân tộc vùng miền đối với sản phẩm Gốm M’Nông Rlăm, Cao Đẳng FPT Polytechnic Tây Nguyên tổ chức cuộc thi thiết kế nhận diện thương hiệu dành cho sinh viên …