FPT Polytechnic HCM cùng Đất Xanh Premium ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực

Ngày 29/3 tới đây, Cao đẳng FPT Polytechnic HCM cùng Công ty CP Đất Xanh Premium sẽ tiến hành ký kết hợp tác phát triển, đào tạo nguồn nhận lực, đồng thời tổ chức talkshow “Câu chuyện khởi nghiệp” để …

Buổi gặp gỡ với doanh nghiệp tỷ đô, mở ra cơ hội cho sinh viên FPoly HCM

Vào ngày 16/02 vừa qua, Cao đẳng FPT Polytechnic Hồ Chí Minh cùng Công ty Cổ phần Đất Xanh Premium đã có buổi gặp gỡ trao đổi để triển khai các chương trình cho sinh viên FPoly trong thời gian …