Delagate là gì? Sử dụng delagate trong C# như thế nào?

Delagate là gì? Sử dụng delagate trong C# như thế nào? Để trả lời những câu hỏi này, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé! Delegate là một kiểu dữ liệu đặc biệt trong C# được sử dụng để …