Khám phá DEM và DET cùng sinh viên K18 Logistics FPT Polytechnic Hải Phòng

Sáng ngày 28/10, sinh viên K18 chuyên ngành Logistics tại trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hải Phòng đã có cơ hội tham gia talkshow “DEM & DET” để được hiểu về hai khái niệm này trong hoạt động …