AI xuất hiện: Logistics thiệt thòi hay có thêm lợi thế?

AI ngày nay đã có thể được ứng dụng ở đa lĩnh vực, trong đó có chuyên ngành logistics và kinh doanh xuất nhập khẩu. Đó chính là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu trong tọa …