Tinh gọn quá trình điểm danh với công nghệ “nhận diện khuôn mặt”

Bắt đầu từ ngày 22/6/2020, phòng Tổ chức và Quản lý Đào tạo Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tiến hành thử nghiệm điểm danh sinh viên qua hệ thống nhận diện khuôn mặt BIFACE.  Cuộc cách mạng công nghệ …