[10/11/2022 – FPT Polytechnic HCM] Workshop “Điểm tô nội lực – Ứng tuyển thành công”

Vào ngày 10/11 sắp tới, các bạn sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic HCM sẽ có cơ hội được giao lưu với doanh nghiệp Ninja Van tại workshop “Điểm tô nội lực – Ứng tuyển thành công”. Workshop “Điểm tô …